Milí pútnici,

Milí pútnici, Tak ako po iné roky aj v roku 2024 máme túžbu privádzať k Panne Márii Jej deti. Celý svet sa nachádza v neustálom strachu z budúcnosti, žijeme časy, ktoré nikto nečakal, ale veríme že Boh je s nami a Matka Božia za nás oroduje. Boh má s nami svoj plán, posiela ešte stále na zem svoju Matku, aby nám pomohla. Preto dôverujme Bohu, vykročme za nebeskou Matkou. Ona nás stále pozýva na osobné obrátenie, modliť sa za naše rodiny, za našu vlasť i za celý svet. Je len na nás, či JEJ pozvanie prijmeme.

TERMÍNY

27.03. – 02.04.2024     Veľkonočné sviatky s Máriou        

21.06. – 27.06.2024     43 výročie Zjavenia P. Márie        

29.06. – 08.07.2024     rezervovaný seminár kňazov

02.07. – 11.07.2024     rezervovaný farnosť Červená Skala

17.07. – 26.07.2024     rezervovaný farnosť Košická Belá

28.07. – 06.08.2024     rezervovaný farnosť Trstená

30.07. – 07.08.2024     Festival mladých rezervovaný farnosť Nižná

31.07. – 09.08.2024    rezervovaný farnosť Štefanov

11.08. – 20.08.2024    rezervovaný Nanebovzatie P. Márie

18.08. – 27.08.2024    rezervovaný Levoča+ Lendak

31.08. – 07.09.2024

12.09. – 19.09.2024    sviatok Povýšenia sv. Kríža

04.10. – 10.10.2024    Ružencová P. Mária

28.12. – 03.01.2025    Silvester

Ponúkame púte aj v iných termínoch pre farnosti a kolektívy. Bližšie informácie na dole
uvedenom kontakte.

Bližšie informácie : +421 908 459 893
Kontakt: +421 908 459 893
e-mail: vrlakova@gmail.com, vtrans.orava@gmail.com

Celoročný program

Zo Slovenska odchádzame v poobedňajších hodinách. Pri pobyte 1 deň more a 4- 5 dní Medžugorie máme na druhý deň bezpečnostnú prestávku na známom chorvátskom pútnickom mieste Veprice na Makarskej riviére. V tichu prekrásnej prírody pri jaskyni P. Márie Lurdskej sa môžeme stíšiť a venovať sa rozjímaniu a modlitbe. Ponúkame možnosť kúpania sa v Jadranskom mori.

Pri pobytoch 4 dni more a 4 dni Medžugorie sme ubytovaní na Makarskej v kláštore – 2 min. od mora. Pútnici, ktorí toto miesto navštívili sa veľmi radi do neho opäť vracajú. Ubytovanie je s polpenziou – obedy, večere. Pre hostí je k dispozícii kuchynka, kde je možnosť uvariť si kávu, čaj, poprípade niečo rýchle na jedenie. Súčasťou kláštora je pekná botanická záhrada, kostol, ktorý je celodenne otvorený, kde máme možnosť sv. omše, adorácie i osobnej modlitby. Izby sú 1,2,3,4 posteľové. Prostredie v kláštore je útulné, čisté, na izbách sú umývadlá, na chodbách hygienické zariadenia. Na štvrtý deň končíme obedom a poobede sa presúvame do Medžugoria, aby sme boli účastní už na večernom programe.

Svoj program v Medžugorí si prispôsobíme tak, aby každý jeden z vás mal možnosť stíšenia sa , aby si otvoril svoje srdce a tak pocítil prítomnosť a Lásku Matky Božej. Najdôležitejšie v Medžugorí sú celovečerné programy, ktoré pozostávajú z modlitieb sv. ruženca, sv. omše, modlitieb za uzdravenie duše i tela a nezabudnuteľných a silných adorácií.

V Medžugorí pracujú rôzne komunity, ako Cenacolo ženské i mužské, Srdce Marijino, Matkina dedina s Františkovou záhradou – založená pre vojnové siroty, hrad Patrika a Nensy-manželia, ktorí všetko opustili, keď prijali pozvanie P. Márie. Aj návšteva týchto komunít je v našom programe.

Je potrebné zobrať si so sebou hygienické potreby, prezúvky, dobrú športovú obuv, pršiplášť, baterku, tričká – nie tielkové, sveter, lieky. Nezabudnite si zobrať rádio, (telefón so slúchadlami)- na preklady programov do slovenského jazyka.

Po prihlásení je potrebné poslať meno, adresu a rodné číslo. Na č. účtu SK35 0900 0000 0000 5414 1087 je potrebné poslať zálohu 100,– euro za dopravu – registrácia je platná ihneď po uhradení zálohy. Do poznámky uviesť meno a dátum púte.

V prípade ďalších otázok Vám radi odpovieme na našom telefónnom čísle 0908 459 893

Naša prepravná spoločnosť V-Trans Vás tam ochotne prepraví a teší sa na Vás.

MIESTO TICHA, MODLITBY, POKOJA A NÁDEJE PRE CELÝ SVET.

Medžugorie – miesto veľkých milostí, kde sa nebo dotýka zeme. Naša
spoločnosť už od r. 2005 navštevuje toto prekrásne miesto.

Matka Božia prichádza už viac ako 40 rokov na našu zem, pretože ju posiela Boh, aby
nám pomohla. Stále prosí o naše obrátenie. V jednom posolstve povedala:
,, Drahé deti, pozývam Vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre Vás! Boh
nemôže bez Vás uskutočniť svoj plán. Drahé deti, narastajte deň čo deň stále
bližšie k Ježišovi. Dávam Vám zbraň proti Goliášovi. Hľa Vašich päť kameňov:

  1. modlitba ruženca, modlitba srdcom
  2. Eucharistia
  3. Sväté písmo
  4. Pôst
  5. Mesačná spoveď

Naša láskavá a dobrá Matka, oroduje za nás u svojho Syna, chce nás všetkých
priviesť bližšie k Ježišovi. Prichádza na zem ako Kráľovná Pokoja, chce aby
v našich srdciach zavládol pokoj.,, Diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť
Vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Ten, kto sa modlí,
nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Preto buďte pokorní a modlite sa
a zverte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril.“/slová Matky Božej
vizionárke Mariji Lunettiovej/. Sú to pre nás tak potrebné povzbudivé slová
Panny Márie v tomto nepokojnom svete naplnenom strachom z budúcnosti. V jednom posolstve Matka Božia povedala, že to čo začala vo Fatime, završuje v Medžugorí. Nikde na svete netrvali zjavenia tak dlho ako v Medžugorí.

Panna Mária nás uisťuje, že je s nami, počuje naše modlitby a volania. Vizionári svedčia:

,,Kým je s nami Panna Mária, je to čas milosti, po ňom nasleduje čas odkrývania tajomstiev a po ňom obdobie víťazstva Nepoškvrneného srdca.“

Chcem Vás všetkých povzbudiť, Matka Božia nás pozýva na modlitbu, na
osobné obrátenie, čas ktorý máme je časom milosti. Nebojme sa, nemajme
strach , prosme o pokoj, zdravie pre nás, naše rodiny, celé Slovensko i celý svet.
Pritisnime sa k JEJ Nepoškvrnenému srdcu. ,,Moje nepoškvrnené Srdce
nakoniec zvíťazí.“ Majme dôveru, veď náš život je v rukách Najvyššieho.