Tak ako aj po iné roky, máme aj v r. 2020 v srdci túžbu privádzať k našej nebeskej Matke
jej deti , ktoré Ona s láskou očakáva. Matka Božia nás pozýva na obrátenie, modlitbu za
seba, naše rodiny, i celý náš národ. Prijmite toto pozvanie a putujte spolu s nami.
Termíny:

20.06.2020 – 27.06.2020Výročie Zjavení
29.06.2020 – 08.07.2020prvé 4 dni pri mori – voľný
10.07.2020 – 19.07.2020prvé 4 dni pri mori – voľný
21.07.2020 – 30.07.2020Farnosť Nižná + Gajary
30.07.2020 – 09.08.2020Farnosť Levoča + Lendak
31.07.2020 – 08.08.2020Festival mladých
10.08.2020 – 17.08.2020Farnosť Červená Skala
10.08.2020 – 20.08.2020Farnosť Trstená
23.08.2020 – 29.08.2020Farnosť Zuberec
31.08 2020 – 07.09.2020Zjavenie P. Márie
09.09.2020 – 16.09.2020Povýšenie sv. Kríža
28.12.2020 – 03.01.2021 Silvester

Naša spoločnosť ponúka prepravu pre celé farnosti aj v iných termínoch, podľa požiadaviek pútnikov
Ubytovanie v centre, v blízkosti kostola!!!
Kontakt: 0908 459 893, 043 5395 588
e-mail: vtrans.orava@gmail.com

Medžugorie

Farnosť Medžugorie sa nachádza v západnej Hercegovine. Skladá sa z piatich dedín – Medžugorie, Bijakoviči, Vionica, Miletina a Šurmanci. Patrí k obci Čitluk. Obývajú ho Chorváti. Nachádza sa medzi skalnatými horami. Pestoval sa tu hlavne tabak a hrozno. Velmi často tu ničilo úrodu krupobitie a tak farníci v r. 1933 postavili na kopci Šipovac – dnešný Križevac veľký 8,5 metrový kríž. Od tohto roku bolo Medžugorie od krupobitia uchránené. V ramenách kríža sa nachádzajú relikvie sv. Kríža, ktoré boli donesené z Ríma. Toto miesto je veľmi silné miesto modlitby, zázrakov, obrátení…

Na kopci Crnica – Podbrdo sa v r. 1981 po prvýkrát zjavila 6 – tim deťom Panna Mária. Toto miesto sa volá Vrch Zjavenia. Deti mali vtedy od 9 po 16 rokov. Od tohto dňa až podnes mávajú tieto deti – dnes už dospelé, zjavenia. Trom vizionárom sa zjavuje Matka Božia každý deň a trom v určené dni. Zjavuje sa im na miestach, kde sa v tom čase práve nachádzajú. Od júna do septembra vizionári podávajú svoje svedectvá pútnikom v Medžugorí. Panna Mária nás pozýva na modlidbu a obrátenie. Cez vizionárov hovorí: „Nikto kto tu prichádza, neprichádza náhodou, každého jedného z vás som si osobne pozvala a Boh má s každým svoj osobitný plán“. Medžugorie je hlavne miestom modlitby. Udialo sa tu veľa zázrakov, uzdravení, ale najväčšie sú zázraky obrátenia. Dáva nám päť kameňov, proti Goliášovi potrebných na obrátenie: modlitba, eucharistia, sv.písmo, pôst, mesačná spoveď. Prvé posolstvo P. Márie bolo: „Pokoj, pokoj, jedine pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom.“ Odvtedy každého 25-ho v mesiaci dáva posolstvá pre celý svet. V posolstvách sa obracia na nás a prosí o zmenu v živote – o obrátenie,odpustenie, o modlitby za seba, za kňazov, za pokoj. veľa rokov už k nám prichádza a ako sama hovorí, neprichádza sama od seba, ale posiela ju k nám Boh, aby nám ako Matka pomohla…

V Medžugorí pracujú rôzne komunity, ako Cenacollo ženské i mužské – pre ľudí, ktorí sú závislí na alkohole, drogách, Srdce Marijino, Matkina dedina s Františkovou záhradou – založená pre vojnové siroty, hrad Patricka a Nensy – ktorí všetko opustili keď prijali Máriine pozvanie do Medžugoria. Veľmi silné sú adorácie , ako aj celovečerné programy v kostole v Medžugorí.

Svoj program v Medžugorí si prispôsobíte sami tak, aby každý jeden z vás mal možnosť pocítiť prítomnosť a Lásku Matky Božej.

Na prepravu do Medžugoria máme k dispozícii dva autobusy – Volvo a Temsa SAFARI. Obidva autobusy sú luxusne vybavené – klíma, kuchynka, WC, DVD. Prepravu ponúkame v termínoch, ktoré sú uvedené, ale aj v termínoch, ktoré si sami vyberiete. Sú určené pre kolektívy, farnosti i jednotlivcov.

Zo Slovenska odchádzame v poobedňajších hodinách. Na druhý deň ráno máme 9 hod. bezpečnostnú prestávku vodičov na známom chorvátskom pútnickom mieste Veprice na Makarskej Riviére, kde sa nachádza jaskyňa Lurdskej P. Márie, krížová cesta… Kto sa chce kúpať ide k moru a kto nie, môže sa v tichu prekrásnej prírody stíšiť a venovať sa rozjímaniu a modlitbe. V poobedňajších hodinách sa presúvame do Medžugoria. V Medžugorí pracujú pre pútnikov slovenské dievčatá, ktoré sa starajú o Slovákov a zabezpečujú im program.

Prihlásiť sa môžete celé kolektívy a farnosti. Prosíme poslať menný zoznam, s adresou a rodným číslom. Na č. účtu 54141087/0900 je potrebné poslať zálohu 100,– € za dopravu – registrácia je platná ihneď po uhradení zálohy. V prípade ďalších otázok Vám radi odpovieme na horeuvedených telefónnych číslach.

Naša prepravná spoločnosť V-trans vás tam ochotne prepraví a teší sa na Vás!