Milý pútnik, pútnička,

Pozývame Ťa na oslavu 100-ho výročia Fatimských zjavení k Matke Božej do Medžugoria v termíne 11.05.-17.05.2017. Máme túžbu byť 13. mája v tomto jubilejnom roku v Medžugorí a spolu s Ňou prosiť o uskutočnenie JEJ plánov, a spoločne sa  modliť za seba, svoje rodiny, náš národ , za naše obrátenie, za pokoj u nás i v celom svete. Panna Mária v posolstve z 25. augusta 1991 v Medžugorí povedala:
,, Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnílo úplne všetko, čo som začala!…
Ešte sú voľné miesta – neváhaj a poď s nami!
Kontakt: 0908 459 893